پیچ و روپلاک نما در تبریز و پیچ و رولپلاک نما بدون داربست و کلایمر و با استعلام و بازید رایگان محل شما

مسئولیت نمای ساختمان با کیست؟

خب باید اول ببینیم قدمت ساختمان چند سال است.چند سال از ساختن ان گذشته است.

زمانی که یک ساختمان ساخته میشود به صورت قانونی به مدت ۱۵ سال

نمای ساختمان و سنگ هایش بر عهده سازنده میباشد و بعد از ۱۵ سال دیگر هیچ مسئولیت بر گردن سازنده محترم نمیباشد.

بعضی ها حتی برای حفظ جان خود سنگ ها را پیچ نمیکنند و به دنبال شکایت از سازنده ساختمان هستند.

شما میتوایند به صورت سریع السیر ساختمان را پیچ و روپلاک  نما تبریز کنید و بعد از اینکه کار ان انجام شد و نما ایمنی خود را به دست اورد بروید و شکایتی بر علیه سازنده تنظیم کنید تا بتوانید خرج و مخارج انجام این کار مهم را از صاحب اولی ساختمان بگیرید.

مسئولیت نمای ساختمان

هزینه پیچ و رولپلاک سنگ نما

ساخت نما وظیفه همیشگی یک سازنده است و چه بهتر که یک نمای محکم و مقاوم را بسازد تا نفرین خریداران را گردن خود نداشته باشد.

هزینه ترمیم نمای ساختمان بر عهده سازنده است و کل مبلغ خرج شده برای تعمیرات نمای ساختمان را باید بپردازد.

مقصر سقوط سنگ نما کیست؟

خب مقصر را نیز بر حسب همان تاریخ ساخت ساختمان قانون گذاری میکنند.

اگر بعد از جدا شدن سنگ بر روی انسان یا هر چیزی که خسارت به بار بیاورد تا ۱۵ سال پس از ساختن ساختمان بر عهده خود سازنده میباشد بعد از ان برعهده مالکان جدید ساختمان است.

علت ریزش سنگ نما

خب علت ریزش سنگ را هرکسی امروزه میتواند تشخیص دهد.

سنگ ها به دلیل بندکشی افتضاح و استفاده از مواد بندکشی بسیار ضعیف بعد از مدتی محافل سنگ ها باز میشود و درون این محافل اب به راحتی نفوذ میکند که باعث صدرصد ریزش را میتوان در قدم اول اب معرفی کرد

برچسب ها: , , , , , , , , , ,